Logo

Polityka cenowa i metody płatności

Zapoznaj się z naszą polityką cenową i warunkami płatności. Indywidualne podejście, elastyczność i jasne warunki współpracy.

Metody płatności:

Akceptujemy następujące metody płatności:

 • Przelew bankowy w PLN, EUR, USD, GBP na konto naszej firmy w Polsce.
 • Przelewy elektroniczne poprzez Wise, Revolut, PayPal, zwykły przelew bankowy, dla klientów spoza UE.

Ważne: Wszystkie opłaty związane z transferem środków obciążają klienta. Klienci spoza UE powinni skonsultować się z nami, aby wybrać optymalną metodę płatności. Należy zwrócić uwagę, że system PayPal może pobierać prowizję do 10% od kwoty transferu.

Polityka cenowa:

 • Oferujemy orientacyjny koszt usług, który może być dostosowany w zależności od zmian wymagań i warunków projektu.
 • Wszelkie zmiany w zakresie prac będą uzgodnione z klientem i mogą wpłynąć na całkowity koszt oraz terminy realizacji projektu.
 • Staramy się informować klientów o możliwych zmianach z wyprzedzeniem i zawsze szukamy rozwiązań, które uwzględniają interesy obu stron.

W trakcie pracy mogą wystąpić pewne zmiany z obiektywnych przyczyn (na przykład, przestała działać jakaś zewnętrzna usługa, korzystanie z pewnej usługi stało się niebezpieczne lub nieskuteczne, oprogramowanie jest przestarzałe, ograniczenia nałożone przez organy państwowe różnych krajów, ograniczenia nałożone przez właścicieli praw do używanego w projekcie oprogramowania i usług oraz inne obiektywne okoliczności). W takiej sytuacji koszt prac może być przedmiotem przeglądu i negocjacji, oraz może być kalkulowany jako stawka godzinowa pracy wymaganego specjalisty, biorąc pod uwagę wszystkie pojawiające się podatki i dodatkowe opłaty na rzecz firmy oraz koszty. Takie zmiany zazwyczaj automatycznie wpływają na terminy realizacji prac, dlatego reklamacje w tej kwestii nie mogą być przyjmowane z obiektywnych przyczyn.

Kiedy ustalamy jakąkolwiek cenę projektu, zakładamy, że zostanie poświęcony określony czas pracy naszych pracowników. Jeśli ten limit czasu zostanie przekroczony, informujemy klientów, pozostawiając ostateczną decyzję o zwiększeniu zakresu prac klientowi. Aby nasi klienci czuli się komfortowo i nie ograniczali swoich możliwości na szkodę własnego biznesu, zawsze możemy uzgodnić odroczenie części płatności na późniejszy termin lub podzielić te płatności na raty.

Ważnym czynnikiem obniżającym koszty jest współpraca z naszymi specjalistami. Nie będziemy mogli efektywnie pomagać, jeśli nie będą Państwo skutecznie komunikować się z nami lub podejmą Państwo niewłaściwe decyzje, niezgodne z naszymi rekomendacjami. Ta nieefektywność oznacza, że będą Państwo ponosić koszty za błędy własnej pracy bez możliwości wniesienia roszczeń do nas oraz nie będą mogli Państwo mieć zastrzeżeń co do terminów realizacji projektu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na kształtowanie ceny rozwoju, które nie może być ocenione na początku prac – to gdy prowadzimy rozwój z rozwiązaniami nieznanymi nam lub początkowo prace nie mają określonego zakresu z powodu ich złożoności. W takiej sytuacji kalkulacja prac jest prowadzona na podstawie faktycznie spędzonego czasu, zgodnie ze stawką godzinową zaangażowanych pracowników, biorąc pod uwagę wszystkie podatki i koszty firmy. Istnieje możliwość dokonywania płatności w ratach, co daje zrozumienie, po jakim czasie można spodziewać się przybliżonych końcowych kosztów prac i terminów ich zakończenia. Należy zwrócić uwagę, że stawki pracy wykwalifikowanych specjalistów są dość wysokie i mogą znacznie przewyższać minimalną stawkę wynagrodzenia w Twoim regionie.

Warunki płatności:

 • Usługi pilne oraz usługi z płatnością za godzinę mogą wymagać 100% przedpłaty w zależności od lokalizacji Twojej firmy i warunków współpracy. Firmy w Polsce lub UE mogą dokonać płatności po wykonaniu usług, jeśli istnieje taka umowa.
 • Prace o stałej cenie powyżej 650€ mogą być płatne w częściach: 50% przedpłaty i 50% po zakończeniu prac. Warunki płatności są dyskutowane indywidualnie i mogą być dostosowane w zależności od relacji z klientem.
 • Usługi z płatnością za godzinę wymagają 100% przedpłaty, jeśli Twoja firma znajduje się poza UE, natomiast w UE kwestia ta jest przedmiotem negocjacji. Dla firm w Polsce zazwyczaj obowiązuje system płatności po wykonaniu prac, co jest kwestą do negocjacji. Należy zwrócić uwagę, że usługi z rozliczeniem godzinowym są świadczone pod warunkiem braku zaległości w płatnościach za wcześniejsze prace i jeśli w momencie konieczności świadczenia usług istnieje dług wobec naszej firmy, świadczenie usług jest wstrzymywane do czasu jego spłaty. Gorąco prosimy o kontakt z nami w przypadku jakichkolwiek problemów z płatnością, zawsze pomożemy znaleźć rozwiązanie tej kwestii i zminimalizować straty w Twoim biznesie.
 • Prace o wartości mniejszej niż 650 euro będą realizowane przy 100% przedpłacie.

Wszystkie te warunki mogą być przedmiotem negocjacji.

Specjalne warunki:

 • W przypadku zadłużenia zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia świadczenia usług.
 • W przypadku zakończenia współpracy przekażemy Państwu wszystkie opracowane materiały zgodnie z uzgodnieniami.
 • Niektóre specjalistyczne usługi i kody mogą być niedostępne do przekazania z powodu ograniczeń licencyjnych.

Zastrzegamy sobie prawo do blokowania działania stron internetowych i usług w przypadku istnienia zadłużenia bez uzasadnionego powodu (zawsze można uzgodnić harmonogram spłat), a jeśli zadłużenie trwa dłużej niż 6 miesięcy, projekty i usługi są zazwyczaj usuwane bez możliwości odzyskania. Prosimy o zachowanie ostrożności i niezapominanie o kontakcie z nami i terminowej płatności, liczymy na Państwa zrozumienie.

W przypadku zakończenia współpracy z jakichkolwiek powodów, przekażemy Państwu opracowane dla Państwa aplikacje i materiały w formie i zakresie uzgodnionym w każdym konkretnym przypadku. Należy zauważyć, że nie będziemy mogli przekazać Państwu niektórych kodów, materiałów i usług, jeśli są one naszymi lub zewnętrznymi opracowaniami przeznaczonymi do użytku w naszym biznesie, co znane jest również jako ograniczenia licencyjne.

W przypadku rezygnacji z naszych usług niektóre serwisy mogą przestać funkcjonować, na przykład formularze kontaktowe, analityka, serwery, API i podobne usługi znajdujące się poza opłaconymi przez Państwa niezależnymi produktami. W tej sytuacji możecie Państwo pozostawić część takich serwisów pod naszą opieką, płacąc abonament za ich utrzymanie. Można również uzgodnić z nami przeniesienie (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) na Państwa serwery i dane logowania na zewnętrznych platformach i usługach. Taki transfer wymaga czasu, w tym potencjalnie czasu na rozwój, więc te prace powinny być opłacone przez Państwa oddzielnie. Nie zawsze jest to wykonalne lub możliwe z obiektywnych przyczyn lub z powodów rozsądnej adekwatności lokalizacji, ponieważ niektóre usługi i licencje nabywamy w dużych pakietach, co może być niekorzystne dla Państwa w przypadku indywidualnej subskrypcji usług lub zakupu licencji, różnica może być znacząca lub znacznie większa dla ograniczonego użytkowania.

Proszę zwrócić uwagę:

 • Nasze zobowiązania dotyczące usług opłaconych z góry uważane są za wykonane, jeśli nie zostały wykorzystane w ciągu 12 miesięcy.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany kosztów usług zgodnie z warunkami rynkowymi i czynnikami zewnętrznymi (takimi jak inflacja, różnice kursów walutowych Państwa waluty narodowej, wzrost cen, ograniczenia państwowe określonych krajów, zmiana polityki firm dostarczających zewnętrzne usługi, zaprzestanie wsparcia dla używanych przez nas lub w Państwa projektach zewnętrznych usług, lub utrata zaufania do nich).

Powiązane usługi