Logo

Nasze Gwarancje

Oferujemy kompleksowe gwarancje i wsparcie dla Twojej strony internetowej, w tym szybką diagnostykę i naprawę problemów. Zaufaj naszemu doświadczeniu.

Pewność i Ochrona przy Tworzeniu Strony Internetowej

Rozumiemy, że stworzenie strony internetowej to znacząca inwestycja dla Twojego biznesu. Dążymy nie tylko do spełnienia, ale i przekroczenia Twoich oczekiwań, oferując wysokiej jakości usługi i solidne gwarancje.

1. Gwarancja Jakości i Przestrzegania Standardów

Zobowiązujemy się dostarczać Ci stronę, która nie tylko wygląda znakomicie, ale również działa bez zarzutu. Wszystkie nasze strony są tworzone zgodnie z najnowszymi standardami rozwoju webowego, optymalizacji SEO i bezpieczeństwa danych. Przed przekazaniem projektu przeprowadzamy dokładne testy, aby upewnić się, że Twoja strona działa poprawnie na wszystkich urządzeniach i przeglądarkach.

2. Gwarancja na Naprawę Błędów

Oferujemy trzymiesięczny okres gwarancyjny po uruchomieniu Twojej strony, podczas którego wszelkie techniczne niedociągnięcia wykryte z naszej winy, zostaną szybko i bezpłatnie naprawione.

3. Gwarancja Dotrzymania Terminów

Rozumiemy, jak ważne są terminy dla Twojego biznesu. Dlatego gwarantujemy, że Twoja strona zostanie uruchomiona w ustalonych terminach, pod warunkiem, że z Twojej strony zostaną nam przekazane niezbędne informacje i będziesz współpracować z nami we wszystkich kwestiach związanych z procesami tworzenia strony.

4. Wsparcie i Obsługa

Po uruchomieniu strony możesz liczyć na nasze wsparcie. Oferujemy różne pakiety wsparcia, aby Twoja strona kontynuowała pracę efektywnie i bezpiecznie. Te pakiety obejmują pomoc techniczną, aktualizacje bezpieczeństwa i dodawanie nowej treści.

5. Szkolenie Użytkowników

Jeśli sobie tego życzysz, możemy zapewnić kompleksowe szkolenie dla Twojego zespołu w zakresie zarządzania stroną. Szkolenie obejmuje wszystkie niezbędne aspekty, od edycji treści po zrozumienie kluczowych wskaźników wydajności strony. Koszt tych usług nie wchodzi w cenę tworzenia strony, ponieważ domyślnie zakładamy, że posiadasz specjalistów wymaganego poziomu lub planujesz w przyszłości korzystać z naszych pakietów wsparcia.

Procedura Działania w Przypadku Awarii na Stronie

Rozumiemy, że problemy na stronie mogą znacząco wpłynąć na Twój biznes. Dlatego oferujemy jasną i skuteczną procedurę na wypadek takich problemów:

1. Zgłaszanie Problemu

Jak tylko zauważysz problem na swojej stronie, niezwłocznie skontaktuj się z naszym działem wsparcia. Możesz to zrobić telefonicznie, lub mailowo. Prosimy o jak najbardziej szczegółowy opis problemu, w tym zrzuty ekranu i kroki do jego odtworzenia, jeśli to możliwe.

2. Diagnostyka Problemu

Po otrzymaniu Twojej wiadomości nasz zespół wsparcia technicznego niezwłocznie przystąpi do diagnozy problemu. Określimy, czy jest on związany z błędami w kodzie, awariami hostingu czy problemami spowodowanymi przez usługi od zewnętrznych deweloperów.

3. Opracowanie Planu Naprawy

Po zidentyfikowaniu problemu opracujemy plan działań mających na celu jego usunięcie. Jeżeli problem wynika z błędu w naszym kodzie, niezwłocznie przystąpimy do jego naprawy. Jeśli problem jest związany z usługami zewnętrznych deweloperów, skontaktujemy się z nimi, aby uzyskać dodatkowe wsparcie lub znajdziemy alternatywne rozwiązania, jednak należy zauważyć, że te prace będą wymagały oddzielnej opłaty.

4. Naprawa i Testowanie

Po naprawieniu problemu nasz zespół przeprowadzi dokładne testowanie, aby upewnić się, że strona funkcjonuje poprawnie. Sprawdzimy stronę w różnych przeglądarkach i na różnych urządzeniach, aby zagwarantować pełne wyeliminowanie problemu.

5. Komunikacja Wyników

Po zakończeniu naprawy i testów skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować o wynikach i potwierdzić, że problem został pomyślnie rozwiązany. Zaoferujemy również rekomendacje dotyczące zapobiegania podobnym problemom w przyszłości.

Wyłączenie z Gwarancji przy Użyciu Zewnętrznych Kodów i Usług

Dążymy do zapewnienia wysokiej jakości naszych usług i stabilnej pracy tworzonych przez nas stron internetowych. Jednak ważne jest, aby zauważyć, że nasza gwarancja nie obejmuje problemów wynikających z używania kodów, usług lub produktów dostarczanych przez zewnętrzne firmy, w tym, ale nie ograniczając się do:

– Trzeciorzędne wtyczki, rozszerzenia lub widgety;
– Zewnętrzne usługi hostingowe;
– API lub integracje z zewnętrznych usług.

Wyjątki od gwarancji:

1. Problemy spowodowane przez produkty stron trzecich: Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy wynikające z korzystania z produktów lub usług dostarczanych przez zewnętrzne firmy. Obejmuje to awarie, niedostępność usług, naruszenie kompatybilności lub jakiekolwiek inne kwestie, które wykraczają poza naszą kontrolę.

2. Modyfikacje kodu dokonane przez klienta lub strony trzecie: Jeśli po dostarczeniu strony kod został zmodyfikowany przez klienta lub przez stronę trzecią, nasza gwarancja przestaje obowiązywać dla zmienionych części strony lub dla tych, które zostały przez to wpływane.

3. Zewnętrzne działania: Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy spowodowane działaniami osób trzecich, wirusami, atakami hakerskimi lub innymi zewnętrznymi czynnikami, które mogą wpłynąć na działanie strony.

Dokładamy wszelkich starań, aby współpraca z podmiotami zewnętrznymi była jak najbardziej efektywna i bezpieczna, jednak ostateczna jakość i funkcjonowanie usług zewnętrznych leży poza naszą kontrolą. Zachęcamy klientów do starannego wyboru zewnętrznych usług i produktów oraz do regularnych aktualizacji, aby zapewnić lepszą kompatybilność i bezpieczeństwo.

W przypadku wystąpienia problemów związanych z korzystaniem z produktów stron trzecich, nasz zespół jest gotowy zaoferować wsparcie konsultacyjne i, w miarę możliwości, pomóc w rozwiązaniu problemu. Jednakże wszelkie prace związane z naprawą problemów spowodowanych przez zewnętrzne usługi lub produkty mogą podlegać dodatkowej opłacie.

Cenimy zaufanie naszych klientów i zawsze dążymy do zapewnienia najwyższego poziomu usług i wsparcia.

Powiązane usługi